Slesvig under preussisk styre

Denne del af udstillingen er under opbygning.
Her vises i øjeblikket bl.a. et billede af den
tyske kejser Wilhelm 2. og et landkort over
Slesvig fra 1912.