Muséets faste udstilling

1.      Slesvig i ældre tid

2.      Hertugernes Slesvig

3.      De sydtyske kolonist

4.      3-års krigen 1848-50

5.      Krigen 1864

6.      Slesvig under preuss

7.      1. Verdenskrig

8.      Genforeningen 1920

9.      Gendarmeriet

10.    9. april 1940