Fra museets udstilling om genforeningen.

Fra museets udstilling om gendarmeriet.